Полезни клавишни комбинации в Windows

Клавишни комбинации Windows

Предстои да ви запознаем с над 40 удобни клавишни комбинации в Windows, които може би ще улеснят работата ви в ежедневието. Някои от тях може да са ви познати, но със сигурност има такива, които не сте срещали.

Повечето комбинации могат да се използват в приложения от 3-ти страни и в браузъри. Ето кои са те:

 

Работа с текст (Word, Notepad и други програми за текстообработка)

Всички използваме стрелките на клавиатурата, за да преместим курсора (мишката) наляво или надясно с 1 позиция. Който работи с текстове в ежедневието си, със сигурност му се е искало да има по-лесен начин да се придвижваш сред думите единствено с помощта на клавиатурата. Това е напълно възможно:

Ctrl + стрелка наляво – Преместване на курсора в началото на предишната дума

Ctrl + стрелка надясно – Преместване на курсора в началото на следващата дума

Ctrl + Backspace – Изтриване на предишната дума

Ctrl + Delete – Изтриване на следващата дума

Ctrl + стрелка нагоре – Преместване на курсора в началото на абзаца

Ctrl + стрелка надолу – Преместване на курсора в края на абзаца

 

 

Преместване на курсора

Клавишът Ctrl може също да се комбинира с клавишите Home и End.

Home – Преместване на курсора в началото на текущия ред.

End – Преместване на курсора в края на текущия ред.

Ctrl + Home – Преместване на курсора в горната част на полето за въвеждане на текст.

Ctrl + End – Преместване на курсора в долната част на полето за въвеждане на текст.

Page Up – Преместване на курсора нагоре в рамките на редактора.

Page Down – Преместване на курсора надолу в рамките на редактора.

 

Избор / Селектиране на текст

Гореспоменатите клавишни комбинации могат да се комбинират с Shift. Тогава се превръщат в комбинации за селектиране на текст.

Shift + стрелки наляво или надясно – Селектира знаци един по един

Shift + стрелки нагоре или надолу – Селектира редове един по един

Shift + Ctrl + стрелки наляво или надясно – Селектира предишна/следваща дума – ако продължите да натискате стрелките, можете да селектирате още допълнителни думи

Shift + Ctrl + стрелки нагоре или надолу – Селектира абзаци

Shift + Home – Селектира текста между курсора и началото на текущия ред

Shift + End – Селектира текста между курсора и края на текущия ред

Shift + Ctrl + Home – Селектира текста между курсора и началото на полето за въвеждане на текст

Shift + Ctrl + End – Селектира текста между курсора и края на полето за въвеждане на текст

Shift + Page Down – Селектира текста под курсора

Shift + Page Up – Селектира текста над курсора

Ctrl + A – Селектира целия текст

Възможно е да комбинирате клавишните комбинации, за да получите по-презизно селектиране на текст.

 

Редактиране

Тази категория клавишни комбинации може би ви е най-позната, защото ускорява операциите по редакция изключително много.

Ctrl + C – Копиране на избрания текст

Ctrl + X – Изрязване на избрания текст

Ctrl + V – Поставяне на текст на мястото на курсора

Ctrl + Z – Отмяна / връщане на промените назад

Ctrl + Y – Повтаряне / възстановяване на промените

Ctrl + W – Затваряне на прозореца

 

Форматиране

В случаите, когато сте селектирали текст, форматирането ще се отрази върху него. Ако не сте селектирали текст, форматирането ще започне от мястото на курсора и ще важи за последвалия текст.

Ctrl + B – Удебеляване / Bold

Ctrl + I – Наклонен / Italic

Ctrl + U – Подчертаване / Underline

Функции

Функционалните клавишни комбинации са особено полезни при работа в интернет с браузър, който ги поддържа (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge и др.).

Ctrl + F – Търсене. Отваря диалогов прозорец, който позволява търсене на откъс от текст по цялата страница

Ctrl + O – Отваряне

Ctrl + S – Запазване

Ctrl + N – Нов документ

Ctrl + P – Печат / Принтиране

Alt + F4 – Затваряне на приложения

 

Списъкът ни с клавишни комбинации се ограничава до тук. Надяваме се да са ви полезни и да улеснят и ускорят работата ви в ежедневието!

Оставете коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.