Поддръжка на локална мрежа

Проектираме, изграждаме, конфигурираме и поддържаме локални мрежи с комплексна структура.

Какво включва поддръжката на локална мрежа?

VPN Виртуална частна мрежа

Виртуална частна мрежа (VPN)

VPN е услуга за интернет защита, която създава връзка между потребителите и един или повече сървъри. Благодарение на VPN, потребителите могат безопасно и сигурно да се свържат с локалната мрежа на фирмата си.

Изграждаме, поддържаме и използваме VPN при нашите клиенти, с цел да осигурим на служителите, които работят отдалечено или от вкъщи достъп до вътрешните приложения, файлове и дори собствените им компютри на работното място. Това спестява незащитен уеб трафик, особено такъв, съдържащ деликатни фирмени данни.

Защо e необходим VPN? Когато служителите работят на място в офиса, те могат да свържат компютъра и мобилното си устройство директно към вътрешната мрежа на бизнеса. Ако обаче служител работи отдалечено, връзката му с тази вътрешна мрежа трябва да се осъществява през публичния Интернет, като потенциално излага трафика си на атаки. Криптирането на този трафик с VPN го предпазва от любопитни очи.

Локална мрежа с MikroTik рутери

Много от потребителите познават рутера, като устройство, което осигурява достъп до интернет. Това е така, но възможностите на комуникационните рутери не се ограничават до тук.

Всеки си мечтае за еднакво силен обхват на Wi-Fi в целия офис. За целта настройваме Access Point или Extender.

За какво е необходим MikroTik? Използваме по-сложен тип рутери MikroTik във фирми с комплексна вътрешна структура. В тях има наличие на външен достъп от трети страни, списък с позволени връзки, отворени портове, няколко подмрежи с различни права на споделяне, забранени сайтове и точно определен брой потребители.

Независимо дали структурата на вашата фирма е проста или сложна, рутерите са задължителна част от оборудването, а тяхната поддръжка не винаги е лесна.

Локална мрежа с MikroTik
Управляеми суичове

Управляеми суичове (Smart, Managed)

Управляемите суичове се използват във всяка мрежа или подмрежа, където трафикът трябва да бъде наблюдаван и контролиран. Управляемите мрежови комутатори позволяват пълен контрол на данните, честотната лента и трафика.

Друга основна функционалност е PoE (Power over Internet) – дават възможност да се захранват устройства (рутери, камери, суичове) на отдалечени и трудно достъпни места, които не разполагат със захранващ източник.

В практиката ни използваме набор от управляеми суичове, за да осигурим най-висока сигурност и бързодействие за нашите клиенти.

Защитени Wi-Fi мрежи

Сигурната парола не е достатъчна, когато става въпрос за локална мрежа в офиса.

Как подсилваме защитата? Модерните рутери разполагат с възможност за разделение на мрежата на такава с Частен достъп (Private Access) и Публичен достъп (Public Access). Това е задължителна настройка. Представете си служителите ви и клиентите, които използват Wi-Fi в офиса ви да са в една мрежа – освен, че споделяте една мрежа, споделяте и вирусите си.

Предприемаме и много други действия в посока на сигурност и защита – двоен слой на защитна стена (Firewall) както на рутера, така и в Windows, използване на WPA2 формат, деактивиране на WPS, ограничен достъп до определени IP адреси и др.

Защитени wifi мрежи
Защитена стена Firewall

Защитна стена Firewall

Управляемите суичове се използват във всяка мрежа или подмрежа, където трафикът трябва да бъде наблюдаван и контролиран. Управляемите мрежови комутатори позволяват пълен контрол на данните, честотната лента и трафика.

Друга основна функционалност е PoE (Power over Internet) – дават възможност да се захранват устройства (рутери, камери, суичове) на отдалечени и трудно достъпни места, които не разполагат със захранващ източник.

В практиката ни използваме набор от управляеми суичове, за да осигурим най-висока сигурност и бързодействие за нашите клиенти.

Структурно окабеляване

Истината е, че структурното окабеляване е един от най-важните процеси при изграждането на офис. Често се подценява, а не подлежи на промяна, веднъж изградено.

Каква е ролята му? Компютърни мрежи, телефонни сигнални мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и всички други подсистеми разчитат на добре изградено структурно окабеляване.

Как протича?

  • Проектираме ИТ инфраструктура или извършваме одит на текущото състояние.
  • Планираме, обсъждаме изготвения проект с клиента и определяме срокове за изпълнение на заданието.
  • Набавяме необходимата техника – кабели, розетки, панетки и др.
  • Започваме работа на място при клиента, изграждаме мрежата като монтираме всички крайни точки (контакти, розетки, табла, панели и др.), позиционираме кабелни канали където е необходимо и подготвяме комуникационните шкафове за работа.
  • Предаваме обекта с описание на извършените дейности.

В повечето случаи, структурното окабеляване е последвано от абонаментна компютърна поддръжка от нас.

Структурно окабеляване

Търсите абонаментна поддръжка
за вашата фирма?

Изпратете ни запитване или просто ни се обадете!

0885 58 48 58 | 032 / 607 686
hardware@trierrasoft.com