Ние сме Trierra Soft и сме IT фирма базирана в гр.Пловдив. Съчетаваме в себе си хардуерен и софтуерен отдел. Именно това е основното ни предимство пред конкурентите в сектора. Предлагаме услуги от пълния технологичен цикъл на едно предприятие или фирма – от структурно окабеляване до готови работни места с инсталиран софтуер и обучен персонал. В момента работим в екип от висококвалифицирани специалисти с опит в изграждането и внедряването на информационни системи и обучението на персонала, които влагат душа и сърце във всичко, което захванат.

Фирма Триера Софт ООД е учредена като юридическо лице на 29.11.2002 година.
През 2006 година излезнахме на пазара с новата ни продуктова линия Premier®. Акцент в линията е ERP Premier® – мощна и гъвкава ERP система за планиране и управление на производството, материалите и човешкия ресурс, включваща MRPCRP.

Част от продуктовата гама на Premier® са:

  • Premier® Light – СУПТО насочено към малки складове и магазини на дребно;
  • Premier® Expert – мощен софтуер за големи търговски обекти – складове на едро
    и дребно, опаковки и разносна търговия;
  • Premier® Autoservice – софтуер отразяващ изцяло авторемонтната работа и
    счетоводството на автосервизите;
  • Premier® Accountant Pro – счетоводна програма.