Premier® Expert е основно насочен към търговците, работещи с голямо разнообразие от стоки (лагери, ремъци, автомобилни и индустриални резервни части и др.) и голям брой партньори с разнообразни разплащателни отношения. Специално за търговците на лагери в програмата е заложена и номенклатура от около 15000 лагера с техните размери и основни производители.

Premier® Expert е разработен с технологията на Microsoft, работещ изцяло в доказалата ефективността, сигурността и стабилността си клиент-сървър среда. Това ви позволява да въвеждате, манипулирате и анализирате информацията от търговския и производствен процес:
– доставки на стоки и услуги;
– продажби;
– прехвърляния между различни обекти;
– производство;
– рецептури;
– ценообразуване;
– ревизии;
– кешови плащания;
– банкови плащания;
– отношения с кредитори;
– налични и критични количества;
– офериране;
– ценови листи на доставчици;
– поръчки от клиенти;
– поръчки към доставчици;
– поръчки за производство;
– планиране;
– осчетоводяване;
– неограничен брой стоки, фирми, складове;
– съвместимост между стоки;
– неограничен брой допълнителни характеристики на стоки;
– работа с баркодове;
– складове под митнически контрол;
– отдалечени работни места;
– организатор на задачи;
– богат набор от справки, генериране на собствени справки;
– богата помощна информация (Help).

Софтуерът е напълно адаптивен и позволява на потребителя да дефинира и изменя структурата с данни, вида на изходните документи в съответствие с фирмената организация. Програмният пакет предлага интуитивен графичен интерфейс и системни съобщения на български език. Оптимизираният интерфейс позволява бързо търсене и управление на документите. Е-Stock Expert е високо надежден, поради наличието на автоматизирани процедури за архивиране, както и специализирани функции за възстановяване на базата данни след аварийни ситуации.

Premier® Expert е основно насочен към търговците, работещи с голямо разнообразие от стоки (лагери, ремъци, автомобилни и индустриални резервни части и др.) и голям брой партньори с разнообразни разплащателни отношения. Специално за търговците на лагери в програмата е заложена и номенклатура от около 15000 лагера с техните размери и основни производители.

Отчитайки различната специфика на всеки един бизнес, както и многообразието от възможности на Premier® Expert, ние сме възприели компонентен принцип на ценообразуване. Това ви позволява да конфигурирате вашата управленска информационна система изцяло според текущите ви изисквания, нужди и възможности, като във всеки един следващ момент можете да я разширявате и развивате съобразно вашите желания.