Premier Autoservice® е специализирана система, разработена изцяло за нуждите на автосервизите.

Една от главните функции на Premier Autoservice® е автоматизацията и автоматичното управление и контрол на ежедневния процес. Premier Autoservice® Ви дава възможност за проследяване и контрол на:
– разходите;
– взаимоотношенията с доставчици;
– взаимоотношенията с клиенти и съставяне на досие на клиента;
– персонал;
– каса;
– отчет и ревизии за склад;
– продажби.

Premier Autoservice® поддържа:
– справки за продажби, доставки, клиенти, доставчици,части наличности и др.;
– отделно досие за всеки автомобил или клиент на Вашия автосервиз;
– архив на данните;
– система за фактуриране и издаване на сервизни бележки;
– възможност за подробен анализ и отчет на автосервиза.

Premier Autoservice® удовлетворява специфичните изисквания относно работния процес:
– повишава ефективността на работа и обслужване на клиентите;
– повишава ефективността на работа на мениджърите във фирмата и спомага за
оптимизацията на цялостния процес на управление и контрол;
– затваря цялостния цикъл на работа на даден автосервиз;
– поддържа база данни с всички клиенти, техните ремонти, плащания, платени и
дължими суми;
– актуална база данни за автомобилите и техните досиета;
– проследяване на всички доставки;
– възможност за бърза и лесна ревизия на текущото състояние на сервиза;
– следене на касовите приходи и разходи, плащания към персонал и
целия паричен поток по всяко време;
– автоматично издаване на фактури.