Финансово счетоводен софтуер Premier® Accountant Pro е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.

Цената важи за 1 работно място. Продуктът се продава с платена годишна поддръжка.

 

Използвани технолoгии на Microsoft – Microsoft.NET Framework V1.1 and Microsoft SQL Server 2000.

Финансово счетоводен софтуер Premier® Accountant Pro за Windows е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.

Логиката на разработка на счетоводния софтуер е насочена към универсалност на приложението й – без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби на фирмата.

По своето предназначение Premier® Accountant Pro е насочен към много широк кръг конкретни потребители – чрез система от предварително дефинирани счетоводни контировки.

В Premier® Accountant Pro предварително е заложена идеята за еднократно въвеждане на счетоводната информация, в резултат на което тя автоматично се прехвърля по всички свързани функционални направления. Всички модули са интегрирани в една обща система, което позволява гъвкавост и висока функционалност на системата. Характерна особеност на Premier® Accountant Pro е максимална опростеност и достъпност при овладяване (от гледна точка на потребителя на системата).