fbpx

Premier Expert

По договаряне

Един съвременен, мощен и гъвкав софтуерен пакет за управление, анализ и планиране на материалните и финансови ресурси на множество компании в единна база от данни.