fbpx

Premier Accountant Pro

По договаряне

Финансово счетоводен софтуер Premier® Accountant Pro за Windows е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.