Ние ремонтираме...

…И техните аксесоари

Ценоразпис

 • Преинсталация на компютърна система със софтуер на клиента
  и запазване на данните

45лв. с ДДС

 • Почистване на вируси и SPYWARE

25лв. с ДДС

 • Диагностика и установяване на проблем на компютърна система

18лв. с ДДС

 • Почистване на настолен компютър от прах и смазване на вентилатори

18лв. с ДДС

 • Инсталиране на драйвери от интернет

18лв. с ДДС

 • Конфигуриране на връзка с интернет

25лв. с ДДС

 • Почистване на преносим компютър от прах и смазване на вентилатори, смяна на термо-паста

36лв. с ДДС

 • Смяна на екран (матрица) на лаптоп (не включва цената на екрана)

48лв. с ДДС

 • Смяна на твърд диск на лаптоп (не включва цената на диска)

18лв. с ДДС

 • Смяна на клавиатура на лаптоп (не включва цена на клавиатурата)

18лв. с ДДС

 • Отстраняване на компютърни проблеми на адрес на клиента /на всеки започнат час/

42лв. с ДДС

Триера Софт ООД не носи отговорност за инсталиран нелицензен софтуер!

зА ВРЪЗКА СЪС СЕРВИЗА:

032/607 691
hardware@trierrasoft.com