Trierra Soft е IT фирма с офис в гр.Пловдив, съчетаваща в себе си хардуерен и софтуерен отдел. Именно това е основното ѝ предимство пред конкурентите в сектора. Предлага услуги от пълния технологичен цикъл на едно предприятие – от структурно окабеляване до готови работни места с инсталиран софтуер и обучен персонал. Във фирмата работи екип от висококвалифицирани специалисти с опит в изграждането и внедряването на информационни системи и обучението на персонала.

Фирма Триера Софт ООД е учредена като юридическо лице на 29.11.2002 година.
През 2006 година Триера Софт излиза на пазара с новата си продуктова линия Trierra Soft PREMIER. Акцент в линията е ERP Premier® – мощна и гъвкава ERP система за планиране и управление на производството, материалите и човешкия ресурс, включваща MRPCRP.

Част от продуктовата гама на фирмата са:

  •  Premier® Expert – мощен модул за големи търговски обекти – складове на едро
    и дребно, опаковки и разносна търговия;
  • Premier® Light – модул за малки складове и магазини на дребно;
  • Premier® Autoservice – модул отразяващ изцяло авторемонтната работа и
    счетоводството на автосервизите;
  • Premier® Accountant Pro – счетоводна програма.