Фирма Триера Софт ООД е учредена като юридическо лице на 29.11.2002 година. Във фирмата работи екип от висококвалифицирани специалисти с опит в изграждането и внедряването на информационни системи и обучението на персонала.
През 2006 година Триера Софт излиза на пазара с новата си продуктова линия Trierra Soft PREMIER. Акцент в линията е PREMIER ERP – мощна и гъвкава ERP система за планиране и управление на производството, материалите и човешкия ресурс, включваща MRPCRP.

Част от продуктовата гама на фирмата са:

  •  PREMIER EXPERT – мощен модул за големи търговски обекти – складове на едро
    и дребно, опаковки и разносна търговия;
  • PREMIER LIGHT – модул за малки складове и магазини на дребно;
  • PREMIER AUTOSERVICE – модул отразяващ изцяло авторемонтната работа и
    счетоводството на автосервизите;
  • PREMIER ACCOUNTANT PRO – счетоводна програма.

Фирмата предлага и висококачествен хардуер, настолни компютри Trierra Soft PREMIER, лаптопи, принтери, скенери, монитори и високопрофесионална абонаментна поддръжка на място при клиента.

Екипът на Триера софт

Пламен николов
Управител

Иван герански
управител

Стефка николова
управител магазин

Ангел Андонов
Специалист хардуерен отдел

Радослав Гаджуров
Специалист хардуерен отдел

Павел Петров
Специалист хардуерен отдел

Николай Николов
Специалист хардуерен отдел

Милена Миндова
ръководител софтуерен отдел

Елена Стоянова
Програмист

Живко Петков
Програмист

Мариана Куманова
Програмист

Валентино Гечев
Програмист

Георги Сотиров
Програмист

Веромир Мечов
Програмист